Puhetta

Vierailuluentoja mm.

Maahanmuuttaja- ja identiteettikysymyksistä

– Pakolaisille tarkoitetun kulttuuriinperehdyttämiskurssin suunnittelu ja luennointi syksy 1988,
Turun pakolaiskeskus.

– Suomalaisuus kulttuuritaustana – luento pakolaistyöntekijät ry:n seminaarissa Helsingissä 1989.

– Siirtolaislapsen kulttuuritaustasta.
Luennot Ruotsissa opiskelevien lastentarhanopettajien ekskursioilla Turussa 1986–1991.

– Erilaisuus ongelmana, luento ruotsinsuomalaisille opettajille Hanasaaressa 1993.

– Erilaisuuden ongelmatiikka ja etninen identiteetti. Jyväskylän kesäyliopisto,
kurssi ”Kulttuurienvälinen tiedostaminen ammattitaidon osana" 1993.

– Etnisiteetti ja identiteetti. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus.
Kansainvälistyvä työ -PD-opintokurssi1993.

– Etninen identiteetti ja monikulttuurisuus yksilön ja yhteisön näkökulmasta.
Seminaari "Suomen ulkomaalaispolitiikan linjat”
Jyväskylän yliopisto täydennyskoulutuskeskus.1993.

– Vähemmistökulttuureista. Kaarinan sosiaalialan oppilaitos, Aikuiskoulutusosasto.
Kurssi "Monikulttuurinen hoito- ja huolenpito" 1993.

– Etnisyys ja etninen identiteetti, kulttuuriantropologinen näkökulma.
Opetuskokonaisuus "Valmentautuminen kulttuurienväliseen kanssakäymiseen".
Jyväskylän yliopisto 1994.

– Etnisyys ja etninen identiteetti. Opetuskokonaisuus "Etnisyys, kulttuurit, maailmankatsomukset".
Jyväskylän yliopisto täydennyskoulutuskeskus. Jyväskylä 1994.

– Voiko identiteettiä museoida? Esitelmä Valtakunnallisilla museopäivillä Tampereella 1994.

– Etnisyys ja etninen identiteetti; suhtautuminen toiseuteen. Esitelmä (teleopetus) Peräpohjolan opisto, Tornio.
Jyväskylän yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus 1994.

– Kulttuurinen ihminen ja erilaisuuden hyväksyminen.
Luento Tampereen sosiaalialan oppilaitoksen aikuiskoulutusosastossa 1994.

– Kulttuurierot ja oma kulttuurimme.
Luento Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstölle.
Sarjassa Maahanmuuttajat tamperelaisina 1995.

Kulttuureista ja vähemmistöistä

– Luentosarja "Pohjoiskalotti kulttuurialueena". Joensuun yliopisto 1985.

– Om hembygdsforskning. Föreläsningsserie, Kimitobygdens medborgarinstitutet 1978–1979.

– Kvenkulturen, har den ei framtid? Skoledirektorene i Finnmark/Hogskolen i Alta 1987.

– Suomalaisten kulttuurihistoriasta. Haaparannan kansanopisto 1987.

– Suomalaisesta kulttuuri-identiteetistä. Vaasan työväenopisto 1988.

– Arktisten vähemmistöjen tutkimuksesta.
AHR-symposiumityöryhmän seminaari, Helsinki 1989.

– Arktisen alueen kansatieteellisestä tutkimuksesta.
"Kansatiedettä 100 vuotta" – seminaari Turku 1989

– Itäinen ja läntinen vaikutus kansankulttuurissa.
Kansallisuusaate ja suomalaisten kansallinen herääminen.
Jyväskylän yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus.
Kansainvälistyvä työ -PD -kurssi 1993.

– Kulturmöte mellan Norden och Novgorod.
"Nordisk kulturvecka – kulturernas sammanträffande i Savolax".
Savonlinna 1994.

– Har kvenene ei framtid – Studia Generalia -esitelmä Altassa 1995.

– Om kvenkulturen – Luentokokonaisuus Finnmark Högskole 1995.

– Suomalaisista myyteistä. Luento kirjallisuusseminaarissa Vesisaaressa 1995.

– Suomalaisuudesta. Esitelmä Norja Suomi-seurojen liiton juhlassa Vesisaaressa 1995.

– Kveenit. Esitelmä seminaarissa "Suomalais-ugrilaiset idästä länteen" Nurmes 1996.

– Om östersjöfinska kulturer. Esitelmä pohjoismais-balttilaisessa seminaarissa Tallinnassa 1996.

– Kveenikulttuurista. Esitelmä Sukututkimusliiton vuosipäivillä Rovaniemellä 2001.

– Finnish positions on the relations between Nordic and Baltic countries.
Esitelmä pohjoismais-balttilaisessa seminaarissa Tallinnassa 2002.

– Pohjoiskalotin etnohistorian pääpiirteet ja erityisesti Ruijan suomalaiset eli kveenit.
Luento Helsingin yliopiston ikäihmisten yliopistossa. Imatra 2003.

– Paleltuiko metsänhaltija matkalla Ruijaan.
Esitelmä Nilla Outakosken muistoseminaarissa Helsingin yliopistossa 2003.

– Ruijan siirtolaisuudesta. Esitelmä Taivalkoski-symposiumissa 2005.

– Ovatko kveenit kansa?
Esitelmä Tuglas-seuran seminaarisarjassa
Itämerensuomalaisia puheenvuoroja – kymmenen näkökulmaa identiteettiin. Helsinki 2005.

– Vepsäläiset – karjalaisuuden sisällä vai naapurissa?
Karjalan liiton luentosarja: Sukukansat tutuiksi. Helsinki 2005.

– Itämerensuomalaiset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlaseminaari. Tampere 2006.

– Uudet itämerensuomalaiset. Museokeskus Vapriikin luentosarja. Tampere 2006.

– Maakunta- ja heimokäsite identiteettiä luomassa. Karjalan Liiton seminaarisarja. Helsinki 3.10.2006.

– Inkerinsuomalaiset toisessa maailmansodassa. Suuri sotaseminaari.
Talvi- ja jatkosotien suomalaiset ja venäläiset tulkinnat.
Turun suomenkielinen työväenopisto ja Turun yliopiston poliittisen historian laitos. Turku 18.11.2006.

– Järjestö- ja yhdistystoiminnan perusteita sekä projektityöskentelyn perusteita maahanmuuttajille,
Turku, Tampere 2006–2007

­ Kvenene – kjennetegn på kultur og etnisitet fra 1800-tallet til i dag, Ruija Kvenmuseet, Vadsö 28.1.2009

­ Mitä Kalevalassa on. Pori 28.2.2009.

– Etnisyyden kiemurat. Luento Turun yliopistoissa 27.4.2009.

– Soome Kodukondseltsite liit 60 v. Eesti Kodu-uurimise Selts. Tallinna 22.5.2009.

– Paulaharju Ruija Rannalla. Ylitornio 27.6.2009.

– Katsaus Kalevalaan ja vanhoihin runoihin. Helsingin yliopiston ikäihmisten yliopisto, Hamina 7.10.2009.

– Kotiseututyö ja veteraaniperinne. Helsinki 12.11.2009.

– Muumilaakso Kotiseutuna. Teuva 29.11.2009.

– Kalevalan tarinoita. Folklandia-seminaari 8.2.2010.

– Kveenit, Helsingin yliopiston ikäihmisten yliopisto, Hamina 10.2.2010

– Inkeriläiset II maailmansodassa. Inkeri-seminaari, Helsinki 13.2.2010

– Kuoleeko Vepsä. Puheenvuoro kulttuurien kuolemasta. Tampereen Suomalainen Klubi. 15.2.2010.

Kalevalan tarinoiden taustaa. Yleisöluento. Vapriikki, Tampere 28.2.2010.

Kveenit ja Samuli Paulaharju. Paulaharju-seminaarin yleisöluento. Oulu 14.4.2018.

Isoviha kansanperinteesä. Sukututkimuspäivät 20.3.2021. Webluento.

Minä, me ja kotiseutu. Kesäpuhe Rymättylän Röölässä 25.7.2021.

Kotiseutuidentiteetistä. Matkailuhistoriallisen seuran seminaari Ylitorniolla 11.9.2021

Wirmo-Seura 20 v. Juhlapuhe. 23.10.2021

Kalevipoegista - Viron Kalevalako. Varsinais-Suomen Viro-keskus 22.3.2022

Suortti-suvun sukukokous, juhlaesitelmä 14.8.2022 Hamina

Sinustako kotiseutukirjailija. Alustus Pyhtäällä 22.10.2022.

Heittikö Kalevipoeg susia kivillä? Varsinais-Suomen Viro-Keskus 5.12.2022.

Muista teemoista

– Luento asiakaskeskeisestä kulttuuripalvelusta Viron kulttuuriviranomaisille Tartossa 1992, Rakveressa 1993.

– Case Tampere, asiakasnäkökulma tiedotukseen ja markkinointiin.
Kuntakoulutus, kurssi "Kulttuuripalvelujen tiedotus ja markkinointi". Lappeenranta 1994.

– Kulttuuripalvelu – kunnan peruspalveluja.
Esitelmä seminaarissa "Kansankulttuuri – osa hyvinvointiamme.
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 1994.

– Miehenä olemisesta naisten työyhteisössä – ja naisista.
Esitelmä Pohjoismaisen Forumin seminaarissa "Nainen ja työ". Turku 1994.

– Visioner om den kommunala kulturproduktionens framtid. Åbo Akademi, fortbildningssentralen 1995.

– Tampereen kaupungin EU-kouluttaja: Työvoimapolitiikka, koulutus-, tutkimus- ja kulttuuripolitiikka EU:ssa.
Luentosarja (toistuva) 1996-1997.

– Kaupunkilainen muutoksessa.
Esitelmä seminaarissa "Kaupunkikulttuurin juuret". Kotiseutupäivät. Rauma 1996.

Haminan kaupungin ja Vehkalahden unnan itsenäisyyspäivän juhla 6.12.1998. Juhlapuhe

– The Cultural Strategy of the City of Tampere.
Esitelmä Tarton kaupungin ystävyyskaupunkiseminaarissa 2002.

– Lukuisia alustuksia kulttuuritoimen yhteiskunnallisista ulottuvuuksista ja kunnallisesta kulttuuritoimesta
eri täydennyskoulutusyksiköissä, lähinnä tuottajakoulutusohjelmissa.

– Lukuisia esitelmiä, alustuksia ja valmisteltuja puheenvuoroja kansanperinteestä
ja kulttuuritoimesta eri puolilla maata.

– Esitelmiä ja alustuksia maahanmuuttajien kulttuurikohtaamisesta eri kuulijaryhmille.

– Esitelmiä kaukopartiotoiminnasta.

– Esitelmiä, alustuksia ja puheenvuoroja kotiseututyöstä ja kulttuuriperinnöstä eri puolilla maata ja Pohjoismaissa

 

Jaa tämä sivu