pitkä CV

AKATEEMISTA URAA

Ylioppilas Lappeenrannan lyseo 1968

– Tutkimusapulainen, tutkija, assistentti ym. työsuhteita Turun yliopistossa 1972–1974

– Tutkija, tutkimussihteeri, Nordiska Institutet för Folkdiktning 1974–1979

– Vs. lehtori, Universitetet i Bergen, Etno-folkloristisk Institutt, Norge 1980

– Helsingin yliopisto, kansanrunoustieteen vt. assistentti 1980

– Turun yliopisto, folkloristiikan vs. assistentti 1981

– Suomen Akatemian projektin "Kvensk kulturforskning i Nord-Norge" tutkija 1982–1986

– Päätoiminen tuntiopettaja, Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos 1986–1987

– Timlärare, Åbo Akademi, folkloristiska institutet 1985–

– Folkloristiikan dosentti Turun yliopistossa 1997–

– Suomen kansallisbiografiatoimikunnan jäsen 2007–2011

Vastaväitökset:

Marjut Huuskonen: Stuorra Jovnan ladut. Tenonsaamelaisten ympäristökertomusten maailmat.
Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta. 6.6.2004.

Marja Pentikäinen: Loputon matka. Vietnamilaisten ja somalialaisten kertomuksia pakolaisuudesta.
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta. 3.6.2005.

Kirsi Laurén: Suo – sisulla ja sydämellä. Suomalaisten suokokemukset ja -kertomukset kulttuurisen luontosuhteen ilmentäjänä.
Joensuun yliopisto, humanistinen tiedekunta 18.8.2006.

Mira Karjalainen: In the Shadow of Freedom. Freedom discourses of Finnish sailors.
Helsingin yliopisto, Humanistinen ja teologinen tiedekunta. 1.6.2007.

Pasi Enges: Minä melkein uskon. Yliluonnollinen ja sen kohtaaminen tenonsaamelaisessa uskomusperinteessä. Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta 2.6.2012.

Väitöskirjojen esitarkastukset

Marja Pentikäinen: Loputon matka. Vietnamilaisten ja somalialaisten kertomuksia pakolaisuudesta.
Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. 2004

Kirsi Laurén: Suo – sisulla ja sydämellä. Suomalaisten suokokemukset ja –kertomukset kulttuurisen luontosuhteen ilmentäjänä
Joensuun yliopisto, humanistinen tiedekunta. 2006

Petja Aarnipuu: Turun linna. Kulttuuriperintö narratiivisina tiloina.
Helsingin yliopisto. Humanistinen tiedekunta. 10.8.2007.

Pasi Enges: Minä melkein uskon. Yliluonnollinen ja sen kohtaaminen tenonsaamelaisessa uskomusperinteessä. Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta 3.12.2011.

Asiantuntijalausunot

–Lausunto FT Kirst Laurenin tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvoon. 20.7.2011

Asiantuntijalausunto FD Charlotte Hyltén-Cavalliuksen pätevyydesta Åbo Akademin pohjoismaisen folkloristiikan, erityisesti vähemmistötutkimuksen dosentuuriin 12.12.2016.

Refereelausuja

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Kalevalaseura

Genos

 

Jaa tämä sivu