Otsikko

Työuraa, luottamusta

Suomen Kotiseutuliiton pääsihteeri 1.8.2008–31.8.2013

Tampereen kaupunki, kulttuuritoimenjohtaja 1989–2005.
Kulttuuritoimen päävastuualueen esimies, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, kaupunginorkesteri.

Turun kaupunki, Kulttuurikeskuksen johtaja 1987–1989.

Suomen Akatemian tutkija projektissa "Kvensk kulturforskning i Nord-Norge 1981-1985

vs. yliopistolehtori, Bergenin yliopisto, 1980

Pohjoismainen kansanrunousinstituutti tutkimussihteeri 1975-1979.

Turun yliopisto, folkloristiikan tuntiopettaja, assistentti  1972-1975, 1985-1987

Åbo Akademi, folkloristiikan tuntiopettaja 1980-luku - 2005.

 

Erityistehtäviä mm.

 

      – Turun yliopiston - humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsen 1972‑1974, - konsistorin jäsen 1973‑1975, opintoasiainlautakunnan varapj. 1973‑74, - KT‑suunnitteluryhmän jäsen 1976‑77, - tutkimuspoliittisen suunnitteluryhmän jäsen 1976‑77, - hallituksen varajäsen 1977‑78, - avoimen korkeakoulun suunnitteluryhmän jäsen 1977‑84

– Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsen 1972‑74 , hallituksen jäsen 1972‑73,

– Suomen ylioppilaskuntien liiton tiedepoliittisen työryhmän jäsen 1973.

– Turun kaupungin - museolautakunnan varapuheenjohtaja 1977‑84 -Biologisen museon kehittämistoimikunnan puheenjohtaja 1978 -ympäristövuoden toimikunnan jäsen 1980 -lastenkulttuuritoimikunnan jäsen 1981 -Vanhan Suurtorin rakentamistoimikunnan jäsen 1984‑87 -kulttuurilautakunnan jäsen 1985‑88 - Veteraanipäivätyöryhmän puheenjohtaja 1988‑89 -lastenkulttuurityöryhmän sihteeri 1988‑89 museolautakunnan jäsen 1989 -tutkimusyhteistyötoimikunnan jäsen 88–89

– Suomen Unesco-toimikunnan tutkimusprojektin "Cultural Pluralism" jäsen 1976‑86

– Etnologisk-folkloristisk arbetsgrupp, järjestön varapuheenjohtaja ja kurssivaliokunnan jäsen 1973‑75.

– Turun yliopiston tutkijainyhdistys -hallituksen jäsen 1976‑77, - sihteeri 1977‑82

– Kotimaisten kielten ja kulttuurimuotojen tutkimuksen keskusliiton ‑ arkistovaliokunnan jäsen 1977‑82

– Turun Suomalaisen yliopistoseuran - hallituksen jäsen 1980‑1987

– Kotiseutuliiton perinnetoimikunnan jäsen 1987­

             – Suomen kulttuurisihteerit ry:n /Taide‑ ja kulttuurihallinnon ammattiliiton (TAKU) koulutustoimikunnan puheenjohtaja 1988‑90, hallituksen jäsen 1989‑90, 1993‑95

– Paasikivi-opiston johtokunnan jäsen 1988‑1991

– Varsinais-Suomen Maakuntaliiton kulttuuritoimikunnan jäsen 1981‑1987

– Väinö Linna seuran hallituksen jäsen 1991–2002

- Eino Salmelaisen säätiön hallituksen varajäsen 1996-2020

Suomalais-saksalaisten yhdistysten liitto ry, valtuuskunnan jäsen 1992 –2003

– Humanistisen Ammattikorkeakoulun Länsi‑Suomen osaston valtuuskunta ‑ puheenjohtaja 1999–2003

– Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsen 1974– Kansanperinteen valiokunnan jäsen 1995-, puheenjohtaja 2002–2004.  Valtuuskunnan jäsen 1997‑1999, Hallituksen jäsen 2000–2009. Hallituksen talousvaliokunta 2002–2014, Hallituksen  puheenjohtaja 2010–2014. Kunniajäsen 2015-

– Nuorisoseuraliikkeen juhlavuoden 2006 neuvottelukunta. 2005–2006.

– Suomen Viron instituutin säätiön valtuuskunnan jäsen 2004–2006

­ Suomen Sukututkimusseura ry:n hallituksen jäsen 2009­-2013

– Tampereen Suomalainen Klubi 1993–2003, esimies 2000–2002.

– Tampereen Harjun Seurakuntaneuvosto 2007­-2013

– Tampereen evl. seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto 2011–2013

– Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kirjastoapurahalautakunnan jäsen 2012–2014, varajäsen 2015-2018, varsinainen jäsen 2018-

– Aluetutkimushankkeen (Ruralia-instituutti) ohjausryhmän jäsen. 2010-2013

– Suomi Frankfurtin kirjamessuilla. Ohjausryhmän pj. Seurantaryhmän jäsen (SKS:n edustaja) 2014-2016

– Tampereen kaupungin Lastenkulttuurityöryhmän puheenjohtaja 1990.

– Pispalan Sottiisin päätoimikunnan jäsen 1989–1992,
järjestelytoimikunnan pj 1989–2005,
päätoimikunnan pj 1993–2005.

– Tampereen kaupungin taidehankintatyöryhmän jäsen 1990–2005.

–  Tampereen kaupungin taiteen perusopetusta ohjaavan työryhmän puheenjohtaja 1995–2002.

– Tampereen Kauppakamarin matkailu- ja kongressivaliokunnan jäsen 1991, 1995–1996.

– Järvisuomi Pariisissa (Tamperelaista arkkitehtuuria Suomi-instituutissa),
työryhmän puheenjohtaja 1993-1995.

– Ett mångkulturellt Norden -projektiryhmän suomalainen vastuuhenkilö 1995–1996.

– Tampere 220 v. suunnittelu- ja toteutustyöryhmän puheenjohtaja 1998–1999.

– Tampereen tiederahaston asiantuntijajäsen 1997–2004.

– A. R. Winterin muistosäätiö hallituksen jäsen 1996–2006.

– Tampereen Teatterikesä hallituksen jäsen 1998–2005

– Nordisk Plattform.
Yhteispohjoismaisten ystävyyskaupunkien yhteistyöfoorumin
kulttuurisektorin puheenjohtaja ja koordinaattori 1996–2003.

– Tampereen Ammattikorkeakoulun Taiteen ja viestinnän koulutusohjelman neuvottelukunta,
puheenjohtaja 1999–2000.

– Tampereen kaupungin maahanmuuttaja- ja kotouttamisohjelmatyöryhmä, puheenjohtaja 1998–1999.

– Tampereen kaupungin edustaja Les Rencontres -järjestössä 1999–2003.

– Tampereen kaupungin edustaja EuroCities/Culture Committee -organisaatiossa 1999–2003.

– Tampereen kaupungin edustaja Baltic Cities/Culture -organisaatiossa 1999–2003.

– Tampereen kansainväliset lyhytelokuvajuhlat, hallitus 2000–2005.

– Tampere Maja säätiö Virossa, valtuuskunnan puheenjohtaja 2001–2005.

– Tampere Maja rajavastuuyhtiö Virossa, valtuuskunnan pj 2002–2005.

– I Europäische Märchenfestival, Tampere 2002. EU-projektin II osa. Päävastuinen festivaalijohtaja.

– Kulttuuri-ja vapaa-aikatoimialan edustaja Tampereen kaupungin hankintalautakunnan strategiaohjausryhmässä 2002.

– 54. Essener Lichtwochen, suunnitteluryhmän jäsen 2002–2003.

– Nordrhein-Westfalen in Finnland 2005, suunnitteluryhmän jäsen 2003.

– Kallioniemi-säätiö. Hallituksen jäsen 2000–2006.

Kustaa Hiekan säätiö. Hallituksen jäsen 2009–2013

Tampereen evl-seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto 2012–2013.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestön TAKU ry:n hallituksen jäsen 1990-luvulla.

Suomen Tietokirjailijat ry jäsen 2005 -, palkintolautakunnan jäsen 2013, Lounais-Suomen aluevastaava 2015-, hallituksen jäsen 2013-2018.

Valtion kirjastoapurahalautakunta, tietokirjaosaston pj 2011-2018, lautakunnan varajäsen 2018, varsinainen jäsen ja varapuheenjohtaja 2018-2020.

Turun kaupungin kulttuurilautakunnan varajäsen 2015-2017

Turun kulttuuriyhdistys, hallituksen vpj 2013-

Turun kaupungin nimistötoimikunta 2017-

 

 

Jaa tämä sivu